$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-11-2017 | 16:12GMT+7

Đắk Nông: Phạt 2 doanh nghiệp chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường

TBV -UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông do ông Trương Thanh Đức làm Giám đốc và Công ty TNHH MTV cao su Tư Hến Đắk Nông do bà Trần Thị Mỹ Dung làm Giám đốc, do chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường.

Các doanh nghiệp chế biến cao su ở Tây Nguyên thường xuyên gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân

2 doanh nghiệp này phải nộp phạt tổng số tiền là hơn 600 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 09 tháng kể từ ngày 01/12/2017.

Theo ngành chức năng, 2 doanh nghiệp này đã vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, như: Không xây dựng kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối cơ sở thuộc danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 19 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí trong và ngoài cơ sở sản xuất, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cụ thể, đã thực hiện hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (có thông số chỉ tiêu COD trên 10 lần) ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước xung quanh, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Hết thời hạn đình chỉ hoạt động yêu cầu 02 Công ty báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường gửi về UBND tỉnh Đắk Nông (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để kiểm tra, xác nhận trước khi hoạt động trở lại.
Bài và ảnh: Nhật Khoa