$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 09-11-2017 | 14:29GMT+7

Giáo dục bảo vệ môi trường trong học sinh Tiểu học

TBV - Vừa qua, UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế hoạch số 141/KH-UBND về tuyên truyền và giáo dục học đường về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn quận.
Kế hoạch nhằm tuyên truyền và giáo dục các em học sinh tìm hiểu kiến thức về pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường để từ đó nâng cao nhận thức, khuyến khích các em tìm hiểu các biện pháp bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày; Góp phần giải quyết tình trạng xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm do môi trường gây ra, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để triển khai kế hoạch, UBND quận sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng như tổ chức phát thanh phổ biến tới đông đảo học sinh về pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường, nội dung ý nghĩa thiết thực của chương trình và tự nguyện tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, tiến hành treo banner, băng rộng để hưởng ứng; tuyên truyền thông qua ấn phẩm của chương trình…
Phát động chương trình và hội thi “Em yêu môi trường thủ đô” với khoảng 400 người tham gia tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên vào giữa tháng 10/2017, nội dung tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ tài nguyên và môi trường, truyền thông các nội dung yêu cầu…

UBND quận yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng tham gia thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông.
Hoàng Ngân