$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 13:53GMT+7

Hà Nội: Xã hội hoá bảo vệ môi trường làng nghề

TBV - Năm 2018, TP. Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các chính sách về ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thúc đẩy xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường làng nghề; hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý và phát triển và bảo vệ môi trường làng nghề.
Theo quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP. Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội thực hiện, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề. 

Hoạt động sản xuất làng nghề của Hà Nội đã thu hút gần 1 triệu lao động tham gia sản xuất, trong đó có hơn 700 nghìn lao động thường xuyên, chiếm hơn 64% tổng số lao động trong độ tuổi của làng và chiếm hơn 42% tổng số lao động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường tại 22 cụm và 43 làng nghề, cũng như kết quả của Tổng cục Môi trường cho thấy, từ năm 2007, không khí ở một số làng nghề của Hà Nội có nồng độ bụi vượt 1,4-1,6 lần giới hạn; các làng nghề cơ khí có nồng độ các kim loại nặng nhiều nơi vượt giới hạn; nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao. Nước ngầm ở các khu vực này cũng chịu các hoạt đồng từ ô nhiễm nước thải ở mức khá nghiêm trọng.
 

Làng nghề mây tre đan tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.
 

Để triển khai quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP. Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội đã đặt ra từng giai đoạn thực hiện cụ thể (giai đoạn 2017-2020 và 2020-2030). Trong đó, giai đoạn 2017-2018 tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề; đánh giá phân loại làng nghề.

Trong nhóm giải pháp về chính sách, Hà Nội theo dõi, xác định các làng nghề ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tuân thủ các quy định và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường tại làng nghề. Nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề bảo đảm đến năm 2030 cơ bản các làng nghề trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thành phố quản lý các công nghệ sản xuất nhằm hạn chế việc đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào làng nghề và khu vực dân cư nông thôn gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường tại các làng nghề.

Một nhóm giải pháp quan trọng TP. Hà Nội đặt ra là quy hoạch, di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Giải pháp này áp dụng trong một số hình thức, tuỳ thuộc vào đặc điểm thực tế của địa phương.
Đó là, quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp: Quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý chất thải; quy hoạch khu sản xuất phù hợp với đặc thù loại hình làng nghề.

Hình thức thứ hai là quy hoạch phân tán (quy hoạch sản xuất ngay tại hộ gia đình), với loại hình quy hoạch này cần phải tổ chức bố trí không gian nhằm cải thiện điều kiện sản xuất và vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi nới, xây nhà cao tầng... lưu giữ nét cổ truyền, văn hoá của làng nghề kết hợp với dịch vụ du lịch. Ngoài ra, quy hoạch phân tán kết hợp tập trung theo hình thức di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như công đoạn tẩy, nhuộm (làng nghề nhuộm), công đoạn mạ (thuộc làng nghề cơ khí)... vào khu, cụm công nghiệp.
Gia Huy