$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 04-10-2018 | 13:59GMT+7

Huyện Mê Linh (Hà Nội): Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

TBV - Vừa qua, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018. Với Chủ đề của ngày Làm cho Thế giới sạch hơn năm nay là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung:
Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng: Được diễn ra từ ngày 20/9/2018 đến 20/10/2018 gồm: Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, thị trấn, xã; tổ chức đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa và nilon; huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng.
 

Trường THPT xã Tiền Phong, huyện Mê Linh luôn Xanh - Sạch - Đẹp.
 

Phát động hưởng ứng ngày Làm cho thế giới sạch hơn: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trong các khu dân cư trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như: khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh, mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, xử lý chất thải nhựa và nilon, cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh khu vực gia đình và nơi sinh sống của chính mình. Tuyên truyền người dân không thực hiện đốt rơm rạ sau thu hoạch; thực hiện phương pháp cổ truyền, làm dầm (cày ấp rạ) nhằm tăng cường phân mùn cải tạo đất; Vận động người dân cam kết và thực hiện tốt việc không đốt rơm bừa bãi, không xả rơm rạ xuống kênh tưới tiêu. Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tổ chức ngày hội tái chế nhằm thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, đặc biệt chất thải điện tử như pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải... tránh bỏ chung với rác thải sinh hoạt nông thôn.

UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND thành phố theo quy định.
 Nguyễn Tình