$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-11-2017 | 14:58GMT+7

Nam Định: Đẩy mạnh quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề

TBV - Nam Định hiện có 135 làng nghề đang hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành nghề hàng thủ công mỹ nghệ, làm muối, dệt chiếu, nón lá, cơ khí, đúc, dệt may, thêu ren, tái chế phế liệu... Các làng nghề góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương.
 Bên cạnh mặt tích cực, việc phát triển làng nghề chưa đi đôi với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), đặc biệt là các làng nghề có công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường như: chế biến thực phẩm, cơ khí đúc, tái chế chất thải… Hầu hết các làng nghề đều sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình; trang thiết bị thủ công, đơn giản, công nghệ lạc hậu, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp. Trong khi đó, kiến thức và ý thức về BVMT của đa số chủ hộ sản xuất trong làng nghề còn hạn chế. Các hộ sản xuất hầu như không bảo đảm các thủ tục quy định về môi trường; phần lớn các chất thải rắn từ quá trình sản xuất được thu gom lẫn với chất thải rắn sinh hoạt, không đúng theo quy định của Luật BVMT; chất thải rắn nguy hại không được phân loại, để lẫn rác thải sinh hoạt. Các cơ sở sản xuất tại nhiều làng nghề không có công trình xử lý nước thải, khí thải và xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường xung quanh; một số nơi nước thải đã gây ô nhiễm tồn lưu trong đất, nước ngầm.
 

Làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định

Nhằm khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nam Định đã tăng cường thực hiện công tác điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề và xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định giao Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề”. 

Thực hiện Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phân loại và đề nghị đưa 13 làng nghề vào danh mục cần phải xử lý cải thiện, phục hồi môi trường giai đoạn 2013-2020. Đối với các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vượt quá khả năng xử lý của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phối hợp với UBND các huyện tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức quốc tế cùng với trách nhiệm đóng góp của các cơ sở sản xuất trong làng nghề để lập và thực hiện dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề. 

Dự án “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề cơ khí Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” được Bộ Tài nguyên  và Môi trường cấp kinh phí thực hiện từ năm 2013 với tổng mức trên 85,950 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai xong giai đoạn 1 và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục giai đoạn 2. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm lồng ghép công tác BVMT làng nghề trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ngày 4/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 688/HD-STNMT hướng dẫn các huyện thực hiện tiêu chí môi trường huyện NTM giai đoạn 2016-2020, trong đó có các yêu cầu về BVMT làng nghề. 

Cụ thể, phải có phương án BVMT làng nghề được UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện BVMT theo nội dung phương án đã được phê duyệt. Hạ tầng về BVMT làng nghề phải có hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước, không để xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng. Hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) phải đảm bảo công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng đối với tổng thể lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp nhận…

Hiện nay, Chi cục BVMT tỉnh Nam Định đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc, thẩm tra các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2017, chú trọng ở các xã, huyện đang tổ chức thẩm định đạt chuẩn NTM. Chi cục BVMT tỉnh Nam Định cũng tích cực phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện đôn đốc các xã, thị trấn có làng nghề lập và hoàn thiện hồ sơ thủ tục về môi trường theo quy định… 
Thanh Thúy