$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 09-11-2017 | 14:32GMT+7

Phường Long Biên (Hà Nội): Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ môi trường

TBV - Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Triển khai nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, sáng ngày 15/10/2017, UBND phường Long Biên, quận Long Biên tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị trên địa bàn dân cư.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hùng – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên nhấn mạnh: “Môi trường là mối quan tâm của toàn xã hội, việc tổ chức lớp tập huấn để tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị đến các cá nhân, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, là hết sức cần thiết. Vì đó vừa là tuân thủ pháp luật vừa là để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau. Mọi con người đều có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”.
 

Thanh niên tình nguyện với công tác bảo vệ môi trường Hà Nội

Cũng tại Hội nghị các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc công ty luật quốc tế Thiên Ân, phổ biến các nội dung pháp luật như: Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014, phân tích những điểm mới so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác BVMT đối với các hộ sản xuất, kinh doanh và các doanh nghiệp; quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP; quy định về đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án BVMT chi tiết, lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản; các quy định liên quan đến công tác lập hồ sơ pháp lý môi trường, quản lý và xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải nguy hại… 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức quan trọng trong về bảo vệ môi trường tại khu dân cư và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nắm được các quy định, điều khoản trong Luật Bảo vệ môi trường, từ đó, nâng cao nhận thức, có ý thức thực hiện công tác bảo vệ môi trường sống nói chung và có thêm kiến thức tuyên truyền trong công tác bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.
Kiều Loan