$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-12-2017 | 14:37GMT+7

Xã Lệ Chi tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước

TBV - UBND xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền luật Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên nước và hướng dẫn hộ chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại lập Đề án bảo vệ môi trường.
Các đại biểu là lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể,  cán bộ BCH, hội viên nòng cốt các chi hội nông dân, phụ nữ, CCB và đại diện hộ chăn nuôi quy mô vừa và lớn trên  địa bàn xã đã được tuyên truyền nội dung cơ bản Luật bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước; một số giải pháp trước mắt và lâu dài về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức lập đề án bảo vệ môi trường đối với các phương án chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại trên địa bàn,v.v...

Sau hội nghị, mỗi đại biểu sẽ là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền những kiến thức tiếp nhận được tới những người xung quanh, nhất là đối với các hộ chăn nuôi GSGC để thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, mỗi người dân nhận thức việc khắc phục tình trạng khai thác cạn kiệt và làm suy thoái nguồn nước trên địa bàn nói riêng và tài nguyên nước nói chung, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới, nguồn nước sinh hoạt lâu dài tại địa phương, từ đó góp phần giảm thiểu các tác động biến đổi khí .  
Minh Liễu