$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 30-11-2017 | 14:13GMT+7

Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật tại quận Long Biên

TBV - Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quận Long Biên (Hà Nội) tích cực triển khai, qua đó, giúp các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục được quận thể hiện bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện quy định về các biện pháp nhằm thực hiện tốt Năm trật tự Văn minh đô thị, 03 Chương trình của Quận ủy, 8 chương trình công tác của Thành ủy, công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, trong lĩnh vực GPMB, quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến như: công khai chính sách bồi thường, niêm yết phương án đền bù, chính sách khen thưởng... làm cho nhân dân hiểu và tự giác chấp hành, đồng thời, hạn chế tình trạng tiêu cực trong GPMB.

Quận Long Biên đã mở 04 lớp tuyên truyền: Chương trình số 03-CTr/QU về “tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; Thực hiện các tiêu chí phố, phường văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 2017 "Phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội- tình hình kinh tể - xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm"; tuyên truyền Tháng an toàn giao thông tới 2.118 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên quận, cơ sở. Đồng thời, mở 01 lớp Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngươi lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tới 450 báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Những tháng cuối năm, quận Long Biên sẽ tiếp tục tuyên truyền hàng tháng, quý, năm về nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt bộ luật mới tới các phòng, ban, ngành (trong khối tuyên truyền), MTTQ và đoàn thể thuộc Quận.
Lam Sơn