$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 31-05-2018 | 10:39GMT+7

Hà Nội: Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người lao động

TBV - Có thể nói hoạt động của tuyên truyền, tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn Thủ đô trong thời gian qua đã đóng góp tích cực đến việc nâng cao nhận thức của CNLĐ, có tác động to lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhiều tập thể và cá nhân trong quan hệ lao động, giảm các cuộc ngừng việc tập thể song cũng phải thừa nhận, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tế của CNVCLĐ.
Hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp luật (TVPL) Công đoàn Hà Nội cùng với tổ TVPL LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành đã tích cực hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình thông qua việc tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động với hình thức đa dạng như tư vấn tại trụ sở đơn vị, tư vấn qua điện thoại, tư vấn lưu động tại doanh nghiệp đồng thời chủ động, tích cực tham gia giải quyết các xung đột pháp lý trong quan hệ lao động, hỗ trợ pháp lý cho người lao động.

Trong 5 năm (2013-2018), Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội và Tổ TVPL của công đoàn các cấp đã tổ chức 350 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật cho 60.000 lượt đoàn viên, người lao động về các chế độ, chính sách; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Ở cấp quận, huyện, tổ TVPL LĐLĐ quận Ba Đình là một trong những tổ TVPL hoạt động tích cực. Ông Nguyễn Đức Vinh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình cho biết, ngoài việc tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật cho NLĐ, các thành viên tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ quận còn trực tiếp tham gia vào đoàn kiểm tra liên ngành của quận, phối hợp kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận, tham gia giải quyết các tranh chấp lao động ngay từ khi mới phát sinh; hỗ trợ pháp lý cho người lao động.
 

Cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật cho CNLĐ tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018.

Cũng quan tâm chú trọng và đạt hiệu quả tốt trong công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động là LĐLĐ huyện Hoài Đức. Bà Đồng Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết, những năm qua, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh tư vấn về các Bộ Luật liên quan trực tiếp tới người lao động như: Luật Lao động 2012, Luật BHXH 2014, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động... tới đông đảo CNVCLĐ với nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn, bảng tin nội bộ của các doanh nghiệp, tuyên truyền qua hệ thống tờ gấp, tờ rơi, tư vấn trực tiếp cho người lao động tại các doanh nghiệp...

Hoạt động của tổ chức công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp. Chính vì vậy, những năm qua, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn huyện Hoài Đức khá ổn định, không có các sự vụ lớn xảy ra. Các vấn đề phát sinh đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Bà Vũ Thị Hương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thẳng thắn cho biết: Để đưa pháp luật đến với CNVCLĐ hiệu quả hơn, giúp người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động, bà Vũ Thị Hương cho rằng, trước hết cần tạo chuyển biến về nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết của việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho CNLĐ. Cùng đó, cần tăng cường phân cấp và quy rõ trách nhiệm cho từng cấp CĐ trong việc tổ chức hoạt động tư vấn, đánh giá hiệu quả về công tác này.
Bài và ảnh Phạm Diệp