$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-09-2017 | 10:56GMT+7

Hòa Bình: Có hay không dự án làm một nơi, thu hồi đất một nẻo?

TBV - HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt cho một công ty tư nhân thực hiện dự án sản xuất cơ kim khí theo dạng dự án vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng nhưng công ty thực hiện nay đã giải thể. Trong khi đó, người dân thuộc khu vực thực hiện dự án thì liên tục kêu cứu, phản ánh vì những quyết định không thỏa đáng của địa phương?
Lằng nhằng đất dự án

Theo Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh Hòa Bình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016, dự án sản xuất kim cơ khí được phê duyệt 2 lần, cụ thể: Nhà máy sản xuất kim cơ khí được phê duyệt theo Công văn số 3337/VPUBND-NNTN ngày 10/7/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Mỹ tại tỉnh Hòa Bình xin thuê đất tại Đội 6, thôn Tân Sơn và thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn; dự án sản xuất kim cơ khí được phê duyệt căn cứ theo Văn bản số 831/STNMT-QLĐĐ, ngày 20/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại xóm Tân Sơn, xã Hòa Sơn. Cả 2 dự án này đều do Công ty cơ kim khí Việt Mỹ, Chi nhánh tại Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Mơi, dự án được thông qua theo nghị quyết 127 nêu trên chỉ xác định vị trí thực hiện là thôn Tân Sơn và thôn Cố Thổ, hoàn toàn không xác định vị trí cụ thể là ở đâu, càng không đích danh là thuộc diện tích của gia đình bà nhưng UBND huyện Lương Sơn, UBND xã Hòa Sơn lại tiến hành thu hồi phần diện tích của bà và các con.

Theo kết quả thẩm định dự án tại Tờ trình số 308/TTr-SKHĐT ngày 12/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, các sở ngành liên quan khẳng định: Khu đất thực hiện dự án nằm trong quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Sơn. Ngày 5/10/2006, UBND tỉnh Hoà Bình ban hành quyết định số 2796/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hoà Sơn, huyện Lương Sơn. Theo đó, cụm công nghiệp Hòa Sơn có diện tích trên 15 ha đều nằm trên diện tích đất của thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn. Trong khi đó, phần đất của gia đình bà Mơi lại thuộc thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn. 

Vậy thực chất vị trí dự án sản xuất kim cơ khí của Công ty Cơ kim khí Việt Mỹ được thực hiện ở đâu? Nếu tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình là đúng thì tại sao UBND huyện Lương Sơn lại thu hồi diện tích đất của gia đình bà Mơi? Việc thu hồi này là phục vụ cho việc thực hiện dự án hay UBND huyện Lương Sơn có chuyện “khó nói” khác nên mới mượn cớ thực hiện dự án? 

Vai trò  "Kỳ lạ" của công ty TNHH MTV Cửu Long và Công ty cơ khí Việt Mỹ Hòa Bình

Theo công văn số 840/UBND-PTQĐ của UBND huyện Lương Sơn thì ngày 23/3/2016, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 688/QĐ-UBND về việc giải thể Công ty TNHH MTV Cửu Long tỉnh Hòa Bình. Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cửu Long tỉnh Hòa Bình để giải quyết các công việc còn lại sau khi giải thể và được quyền sử dụng con dấu của công ty để phục vụ công tác giải thể. Đến nay việc giải quyết tồn tại vẫn chưa toàn tất nên Hội đồng giải thể vẫn sử dụng con dấu để hoạt động như vậy có đúng pháp luật không?

Theo phản ánh của bà Mơi, mặc dù thời hạn giao khoán đất đến 30 năm (tính từ năm 2008) nhưng ngày 05/7/2017 bà Mơi và 2 con bà đều nhận được giấy mời đến Nhà văn hoá thôn Tân Sơn để thực hiện thanh lý hợp đồng giao khoán. Giấy mời này do Công ty TNHH MTV Cửu Long (đã có quyết định giải thể từ năm 2016) ban hành, do ông Nguyễn Ngọc Hải ký với chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty?

Nếu phản ánh trên là đúng, phải chăng đây là những “việc giải quyết tồn tại vẫn chưa toàn tất” mà UBND huyện Lương Sơn nói đến trong công văn 840? Thiết nghĩ, Công an tỉnh Hòa Bình cần làm rõ những phản ánh này của người dân và tránh để việc sử dụng con dấu, chức danh của công ty đã giải thể .

Theo nghị quyết số 127, ngày 10/7 và 20/7 hai cơ quan là văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình và Sở Tài nguyên Môi trường đều gửi công văn về HĐND tỉnh về việc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Mỹ tại tỉnh Hòa Bình xin thuê đất thực hiện dự án sản xuất kim cơ khí. Dự án này không chỉ được HĐND phê duyệt 2 lần mà còn được xếp vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016. Chi nhánh công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Mỹ tại tỉnh Hòa Bình được cấp phép thành lập ngày 27/05/2015 và tình trạng hiện tại trên trang thông tịn của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì công ty này “đã giải thể”?

Căn cứ theo điều 62 Luật Đất đai năm 2013, dự án sản xuất kim cơ khí này không biết phù hợp với khoản nào để được xác định là dự án vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong khi Chi nhánh công ty Cổ phần Cơ kim khí Việt Mỹ tại tỉnh Hòa Bình là một công ty của tư nhân? Công ty này chỉ mới thành lập tháng 5/2015 nhưng đến tháng 7/2015 đã được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đề xuất cho phép thực hiện dự án. Liệu một chi nhánh công ty mới thành lập có đủ khả năng thực hiện dự án này hay không? 

Phóng viên sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu rõ sự việc và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Thùy Dung