$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 29-03-2018 | 10:56GMT+7

Nam Định: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

TBV - Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thành phố Nam Định giai đoạn 2016-2021”; Thành phố Nam Định đã tiến hành kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở.
UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm qua việc thực hiện các nội dung của Đề án như: “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”; “Quản lý giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật”... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. 

Hình thức tuyên truyền, PBGDPL khá phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khai thác tủ sách pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền lưu động, trợ giúp pháp lý... Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mật thiết đến quyền và nghĩa vụ công dân và luật liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đối tượng tuyên truyền tập trung chủ yếu cán bộ, nhân dân các cụm dân cư và học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu, CCN… 
 

Tuyên truyền kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho các thành viên CLB Nông dân với pháp luật xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương của thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm phát hiện nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thi hành pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích và giải quyết kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn có tác động quan trọng tới kinh tế - xã hội của tỉnh như dự án về giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Từ năm 2017 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức được 250 hội nghị PBGDPL trực tiếp và gần 500 hội nghị PBGDPL lồng ghép cho toàn thể cán bộ và nhân dân với tổng số trên 100 nghìn lượt người tham dự; tổ chức biên soạn gần 900 tin, bài tuyên truyền về pháp luật trên các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và đài phát thanh, cổng thông tin điện tử Thành phố Nam Định; kẻ vẽ hơn 250 pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật; sao gửi  hơn 250 băng đĩa, cấp phát 59.881 tờ rơi pháp luật; tổ chức ký cam kết phòng ngừa tội phạm, thực hiện các quy định của pháp luật về ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ… đến 100% hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn; đã xử lý gần 30 nghìn vụ việc vi phạm hành chính trên các lĩnh vực ANTT, ATGT, vệ sinh môi trường, đất đai, xây dựng… 

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, thời gian tới, Thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Chủ động chỉ đạo và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về tuyên truyền PBGDPL của thành phố, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở, đưa pháp luật vào cuộc sống.
Bài và ảnh Trần Văn Trọng