$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 18-05-2017 | 15:39GMT+7

Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận): Vì sao để dân khiếu kiện kéo dài?

TBV - Vừa qua, Thời báo Làng nghề Việt có nhận được đơn thư của người dân ở Phan Rang - Tháp Chàm phản ánh thu hồi đất của dân bồi thường với giá rẻ mạt để giao cho doanh nghiệp chia lô bán đấu giá kiếm lời là trái với chính sách pháp luật của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Do có nhiều đơn thư của công dân gửi đến nên nhiều cơ quan  như: Văn phòng TƯ Đảng, Ban Nội chính TƯ, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản chuyển đơn của công dân đến tỉnh Ninh Thuận để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc giải quyết của UBND tỉnh Ninh Thuận và TP. Phan Rang - Tháp Chàm vẫn chưa thỏa đáng những hộ dân bị thu hồi đất, nên việc khiếu kiện của công dân đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Đặc biệt Văn bản của Thường trực tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ: “Ông Võ Ngọc Ái và các công dân Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Hồng Thạch, Nguyễn Thị Hồng Công, địa chỉ: 115 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nhiều lần đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội trình bày nội dung:

Khiếu nại việc: UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thu hồi đất của gia đình ông và các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư thành phố, tuy nhiên việc áp giá bồi thường và bố trí đất tái định cư không đúng các văn bản pháp luật về đất đai quy định.
 

Nội dung trên, các công dân nhiều lần đến các cơ quan Trung ương gửi đơn khiếu kiện. Qua tiếp, nghe công dân trực tiếp phản ánh và xem xét hồ sơ hiện có do công dân cung cấp: Việc thực hiện dư án trên UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Hội đồng đền bù, bồi thường thành phố thu hồi đất của các hộ dân để bán đấu giá, tuy nhiên việc đền bù, bồi thường cho các hộ dân không được đảm bảo đảm về quyền lợi cho người có đất bị thu hồi.

Dự án thu hồi đất của các hộ dân thuộc loại dự án kinh tế, dự án đầu tư sử dụng đất bán đấu giá sinh lời, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, do vậy chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại điểm 2, Điều 28, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Việc áp giá đền bù, bồi thường bố trí tái định cư (05 hộ gia đình mà chỉ bố trí 01 suất tái định cư) chưa phù hợp với các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành dân đến việc các công dân khiếu kiện vượt cấp.

Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và năng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/92013 của Thanh tra Chính phủ và tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, giải quyết nội dung khiếu nại, trả lại quyền lợi hợp pháp về đất đai cho công dân và thông báo kết quả giải quyết về Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước trong tháng 7/2014”.

Tại văn bản số: 123/BDN ngày 24/02/2017 của Ban Dân nguyện, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng nêu rõ: “Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được đơn của ông Võ Ngọc Ái và một số công dân, trú tại: 115 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 2, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thu hồi đất để thực hiện “ Dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư” tại phường Văn Hải nhưng việc bồi thường và tái định cư không đúng quy định, chưa bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Ban Dân nguyện chuyển đơn của ông Võ Ngọc Ái và một số công dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; đề nghị đồng chí xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết dến Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Nhưng đến nay nhiều công dân của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vẫn đội đơn gửi đến các cấp, các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí để khiếu nại và tố cáo, vì cho rằng: Chính quyền thu hồi đất của dân, bồi thường với giá rẻ mạt, giao cho doanh nghiệp chia lô bán ra với giá “cắt cổ”, cụ thể là bồi thường với 60.000đ/m2, bán ra với giá 10.000.000đ/m2. Do quyền và lợi ích hợp phápchưa được giải quyết thỏa đáng, nên đơn thư vẫn kéo dài đến nay vẫn chưa kết thúc.

Do có đơn thư phản ánh của công dân đến tòa soạn, vừa qua phóng viên đã đến UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận để tìm hiểu về các dự án tren địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Nhưng hai cơ quan này đều không hợp tác và né tránh báo chí, nên chúng tôi không có thông tin về việc xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Mà chúng tôi chỉ được những người bị thu hồi đất nói rằng: Chính quyền thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh bất động sản mà không thỏa thuận về giá đất với dân là hoàn trái với chính sách pháp luật của nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị thu hồi đất. Do không vận được công dân giao đất, chính quyền đã áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất, làm cho những người dân bị thu hồi đất càng thêm bức xúc, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài đến nay vẫn chưa có hồi kết.
                                                                                                        An Dương