$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 11-01-2018 | 10:43GMT+7

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

TBV - Năm 2017 vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú. Nội dung triển khai tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: kỷ cương hành chính, trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chống tội phạm, qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Trong năm 2017, 217 “Nhóm nòng cốt” của các phường đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của quận; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị... bằng nhiều hình thức, trong đó, có các hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt các mô hình CLB, giao ban, gặp mặt... của các tổ chức. Đặc biệt, quận tăng cường công tác phối hợp giữa các “Nhóm nòng cốt” với các Tổ hoà giải, Ban thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCCĐ theo các dự án. Mỗi “Nhóm nòng cốt” có các hình thức tuyên truyền phong phú, hướng dẫn các hộ dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng đô thị, tránh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 

Song song với các hoạt động trên, quận Hai Bà Trưng còn tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật như: “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” với 1.950 bài dự thi; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” dưới hình thức thi sân khấu và đạt giải khuyến khích cụm 1. Quận đã in hơn 360.000 tờ gấp tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin, Luật trẻ em, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự 2015 tới các hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, đã phát 400 sách Tìm hiểu một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 400 sách Tìm hiểu Luật Trẻ em; 3000 tờ gấp: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 7.000 tờ gấp: Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Cùng với các hình thức tuyên truyền, quận đã tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số với sự tham gia của gần 500 người; Tổ chức 25 lớp tập huấn về các quy định của pháp luật, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền “Năm kỷ cương hành chính 2017” hình thức sân khấu hóa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với sự tham gia của 04 đội thi đến từ 20 phường trên địa bàn quận. 

Thời gian tới, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật gắn với thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước”. Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Luật.
Hoàng Ngân