$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 11-01-2018 | 10:40GMT+7

Quận Long Biên (Hà Nội): Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân

TBV - Năm 2017, quận Long Biên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới nhằm thực hiện có hiệu quả kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực công tác như: Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thông qua Mô hình hoạt động Bộ phận Một cửa phường và Quận; triển khai mô hình chung cư điện tử; triển khai một số mô hình giải quyết TTHC cấp phường...
Bộ phận một cửa quận và 14 phường được bố trí cơ sở vật chất hiện đại theo mô hình một cửa chuẩn. Phần mềm tiếp nhận và trả kết quả TTHC được nâng cấp thường xuyên; 100% hồ sơ TTHC được nhập và kiểm soát qua phần mềm một cửa. UBND quận và các phường đã lựa chọn các CBCC có năng lực, trình độ chuyên môn, trách nhiệm tận tụy với công việc, có kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa. 

Đáng chú ý, năm 2017, quận đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình khu chung cư điện tử tại 03 phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm và Giang Biên trong giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong và ngoài giờ hành chính và từ tháng 9/2017 giao UBND các phường triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 tại tất cả các khu chung cư, khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường.

Song song với đó, quận cũng triển khai một số mô hình giải quyết TTHC cấp phường đối với 03 TTHC lĩnh vực tư pháp: Trong đó, về thủ tục đăng ký khai sinh: Thống nhất thực hiện khi trả kết quả giải quyết TTHC đăng ký khai sinh cho công dân, UBND phường có hình thức chúc mừng phù hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền. Khuyến khích các phường thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà cho công dân.

Về thủ tục đăng ký khai tử: Bố trí cán bộ, công chức phối hợp với Tổ dân phố tiếp nhận thông tin, giải quyết kịp thời phục vụ nhân dân kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ, tết. UBND các phường chỉ đạo, thống nhất với Tổ dân phố, Chi đoàn Thanh niên và các Chi hội đoàn thể chính trị xã hội, tổ dân phố phối hợp, hỗ trợ giúp gia đình có người qua đời làm thủ tục khai tử và trả kết quả tại nhà cho công dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, quận Long Biên sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung của CCHC giai đoạn 2015 - 2020; Duy trì, đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân; chuẩn hoá đội ngũ CBCCVC và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử từ Quận tới phường. 
Lam Sơn