$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 22-03-2018 | 13:49GMT+7

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trả lời báo chí

TBV - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời Thời báo Làng nghề Việt theo quy định của Luật Báo chí về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Lai.
Ngày 18/01/2018, Thời báo Làng nghề Việt đăng tải bài viết với tiêu đề “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần xem xét lại trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường” phản ánh về việc khiếu nại của ông Hồ Lai hơn 20 năm nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa làm rõ vụ việc dẫn đến báo cáo chưa khách quan và không có sự đồng bộ giữa các cơ quan giải quyết khiếu nại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hồ Lai.
 

Ngày 30/01/2018, Thời báo Làng nghề Việt có công văn số 15, 16/LNV-2018 đến Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xem xét trả lời những vấn đề trong bài báo đã nêu và giải quyết dứt điểm đối với vụ việc của ông Hồ Lai.

Ngày 06/3/2018, Thời báo Làng nghề Việt nhận được công văn số 1912/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc có văn bản trả lời báo chí (về khiếu nại của ông Hồ Lai). Nay Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời theo đúng quy định của Luật Báo chí, thời gian thực hiện 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn này.

Tuy nhiên đến nay Thời báo Làng nghề Việt vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào từ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản trả lời.
Văn Long