$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 20-09-2018 | 14:58GMT+7

Tình huống pháp luật: Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất bị sụt, lún

Độc giả hỏi: Gia đình tôi hiện đang sinh sống tại mảnh đất ở vùng đồi núi có đầy đủ giấy tờ. Do cơn bão vừa qua nên diện tích đất này của gia đình tôi có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Cán bộ đã đến điều tra, xác định mức độ sụt lún của đất. Tôi nghe được thông tin là mảnh đất này sẽ bị thu hồi, gia đình tôi đang phân vân không biết gia đình tôi được bồi thường như thế nào đối với trường hợp này?
 
Ý kiến của Luật sư Hãng Luật TGS LawFirm:
 
Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định như sau:
 
 “Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người
 
1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này”.
 
Theo đó, tại Khoản 1 Điều 79  Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:
 
“Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
 
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
 
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”
 
Như vậy, gia đình bạn được bồi thường về đất như sau:
 
– Nếu gia đình bạn không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Gia đình bạn có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu.
 
– Nếu gia đình bạn còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Nếu địa phương bạn có điều kiện về quỹ đất thì gia đình bạn được xem xét bồi thường bằng đất ở.
Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn- Giám Đốc
Hãng Luật TGS LawFirm