$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 11-10-2018 | 13:35GMT+7

Tình huống pháp luật: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo quy định pháp luật môi trường

TBV - Độc giả hỏi: Luật sư cho em hỏi quy định về chuồng trại trong chăn nuôi theo pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành với ạ? Gia đình em dự định xây dựng khu chuồng trại để chăn nuôi lợn giống, mà nghe nói phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đúng không ạ?
Luật sư Công ty Luật TGS trả lời:

Do ở đây bạn không nói rõ cụ thể gia đình bạn định xây dựng diện tích chuồng trại là bao nhiêu mét vuông, nên tôi sẽ liệt kê cụ thể từng trường hợp theo quy định pháp luật như sau:

a) Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM, lập lại báo ĐTM:

Phụ lục 2 - Danh mục các Dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo nghị định số 18/2015/ NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường quy định:
Các dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 100m2 trở lên đối với gia súc, gia cầm; hoặc quy mô chuồng trại từ 500m2 trở lên đối với động vật hoang dã thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Điều 18, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường: Điều 32, Thông tư số 278/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định:

Các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô chuồng trại dưới 1.000m2 đối với gia súc, gia cầm; hoặc quy mô chuồng trại dưới 500m2 đối với động vật hoang dã thì phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Do đó, bạn có thể tham khảo đối chiếu với diện tích đất gia đình dự định xây dựng, để từ đó có thể kịp thời tiến hành trình tự thủ tục hồ sơ phù hợp.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
Giám đốc Hãng Luật TGS LawFirm

 
HÃNG LUẬT TGS - BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG LÀNG NGHỀ VIỆT - Tel: 024.6682.7986  -  Hotline: 1900 8698  - Số 09/6A/6 - Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Website: https://congtyluattgs.vn || http://tgslaw.vn