$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-06-2018 | 10:40GMT+7

Tình huống Pháp lý: Bán đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi là Trần Thị Loan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang muốn bán một mảnh đất 90m2 cho anh Hoàng Huy Thái tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mẹ tôi, sau khi mẹ tôi mất chỉ để lại Di chúc có công chứng định đoạt mảnh đất đó cho tôi. Bên mua cho rằng Luật đất đai quy định việc mua bán đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên họ yêu cầu phải có sổ đỏ đứng tên tôi thì mới đồng ý mua đất.

Tôi muốn hỏi:

Việc mua bán đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên có đúng không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Ý kiến của Luật sư:

Theo quy định của Luật đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, sẽ có hai trường hợp người sử dụng đất được thực hiện các và  quyền mà không cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai. Chiếu theo quy định này: “trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Do đó, ngay cả khi không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền trong đó có mua bán, chuyển nhượng đất. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thừa kế được quy định tại Điều 100 Luật đất đai, cụ thể là: Sử dụng đất ổn định và có giấy tờ hợp pháp về thừa kế.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
Giám đốc Hãng luật TGS LawFirm