$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-06-2018 | 14:15GMT+7

Tình huống pháp lý: Mức xử phạt doanh nghiệp trong việc khai thác khoáng sản?

Độc giả hỏi: Thưa luật sư, doanh nghiệp của tôi hiện đang thực hiện khai thác khoáng sản. Chúng tôi đã vi phạm việc không thực hiện đầy đủ một biện pháp cải tạo môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản và đã bị xử phạt 110.000.000 đồng. Vậy xin hỏi luật sư mức phạt đó có đúng quy định của pháp luật hay không?

Luật sư trả lời:

Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có nghĩa vụ phải lập kế hoạch cải tạo môi trường để trình xét duyệt và thực hiện đúng những cam kết đó. Việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ của doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định tại nghị định 155/2016/NĐ-CP. Cụ thể với trường hợp của bạn, sẽ được áp dụng quy định tại Điều 32 như sau:

“Điều 32. Vi phạm các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

3. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc từng giai đoạn hoạt động hoặc khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải thực hiện lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc phải thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này;

d) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Điều này”.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn vi phạm sẽ bị xử lý theo khoản 1, điều 32 với mức phạt từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng. Với mức phạt mà doanh nghiệp của bạn bị phạt là đúng theo quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
Giám đốc Hãng luật TGS LawFirm