$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 30-07-2018 | 09:23GMT+7

Tình huống pháp lý: Muốn sửa lại nhà thì có phải làm giấy tờ thủ tục gì không?

Độc giả hỏi: Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Do nhà ở lâu năm, đã cũ và bắt đầu có hiện tượng ngấm nước mưa. Tôi muốn sửa lại nhà thì có phải làm giấy tờ thủ tục gì không?

Luật sư trả lời:

Việc sửa chữa, cải tạo; hoặc di dời công trình phải có Giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật. 

Ngôi nhà của chị nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội (không thuộc vùng sâu vùng xa, nông thôn), và việc sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình… (do sửa chữa lại tường bao…) nên thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng. Chị phải làm hồ sơ xin Giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo Điều 66 Luật Xây dựng: 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy định của Chính phủ. 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 

Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định cụ thể tại Điều 10 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND: 

- Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (quy định tại QCVN03:2009/BXD); công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhóm A, B (quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 11/02/2009 của Chính phủ); công trình có yếu tố vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng mới; biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; các công trình, nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố, trục đường phố được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này. 

- Ủy ban nhân dân cấp quận cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này. 

- Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn có quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý do Ủy ban nhân dân huyện quy định. 

Đối chiếu với quy định nêu trên thì việc sửa chữa nhà của chị phải được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng. 
Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn
Giám Đốc Hãng Luật TGS LawFirm