$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Chủ nhật, 01-10-2017 | 13:52GMT+7

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức không thành đại hội cổ đông bất thường

TBV - Sáng nay, lúc 8 giờ ngày 01/10/2017, tại Trung tâm hội nghị, 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Trường đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường theo kế hoạch nhưng đã không thể diễn ra vì không đủ điều kiện mở phiên họp.
Theo thông báo số 1195/TB-HĐQT của Trường đại học Hoa Sen ngày 20/9/2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Hoa Sen thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 với các nội dung: thông qua danh sách chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, quy chế đại hội, báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2017, thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022,… Dự kiến được tổ chức từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 01/10/2017.
 

Các cổ đông và khách mời đến tham dự ĐHCĐ bất thường của trường ĐH Hoa Sen.

Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút ngày 01/10/2017, ông Tô Ngọc Hoàng Nguyên – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố danh sách cổ đông tham dự nhưng vẫn không đủ chỉ số mở cuộc họp. Cụ thể, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện cho 4.718.709 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của trường đại học Hoa Sen. 
 

 Ông Lưu Tiến Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen thông báo ĐHCĐ không thể tiến hành.

Sau đó, ông Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen đã phải thông báo đến các cổ đông không thể tiến hành mở cuộc họp ĐHCĐ bất thường vì không đủ chỉ số tham gia theo như điều lệ của trường cũng như quy định của pháp luật. (số cổ đông hiện diện đại diện ít nhất 65%  số cổ phần có quyền biểu quyết) 

Thành viên Ban tổ chức cho biết, Đại hội lần 2 sẽ được tiếp tục triệu tập vì tháng 10/2017 HĐQT và BKS của trường ĐH Hoa Sen sẽ hết nhiệm kỳ.
Bài và ảnh: AT