$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 10-01-2019 | 15:10GMT+7

Xã Yên Viên huyện Gia Lâm (Hà Nội): Đùn đẩy trách nhiệm trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí

TBV - Thời báo Làng nghề Việt nhận được đơn thư phản ánh của ông Vũ Văn Mạnh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 18 Vũ Kiệt, Tiền An, TP. Bắc Ninh (Bắc Ninh). Trong đơn, ông Mạnh trình bày: ông có một thửa đất tại xóm 5 thôn Lã Côi làng nghề trồng rau, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, có nguồn gốc của cha ông sử dụng từ trước năm 1980, để lại cho các anh em của ông Mạnh sử dụng.
Trong quá trình sử dụng đất, ông Vũ Văn Mạnh được UBND xã Yên Viên huyện Gia Lâm hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông báo với ông nghĩa vụ tài chính phải nộp khi được cấp GCN, cụ thể: Trong diện tích được cấp GCN có 25.6m2 đất phải nộp tiền sử dụng đất với lý do: trước kia là đất lối đi công, gia đình ông Mạnh sử dụng vào mục đích ở từ thời điểm sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004. Bản đồ đo vẽ năm 1985 và bản đồ địa chính đo vẽ năm 1993-1994 cũng thể hiện phần diện tích này là lối đi.

Ông Mạnh không đồng ý với nội dung này vì theo ông: Toàn bộ diện tích đất này có nguồn gốc của bố ông là Vũ Văn Trước sử dụng từ trước năm 1980, gia đình ông vẫn sử dụng liên tục, ổn định từ đó đến nay và không có tranh chấp với ai. Khi đo vẽ bản đồ 1985, bản đồ địa chính 1993, đơn vị đo vẽ đã không hỏi gia đình ông để xác định ranh giới thửa đất của nhà ông mà tự xác định phần lối đi nội bộ của gia đình ông là lối đi công cộng. 

Ông Mạnh cũng làm đơn xin xác nhận nội dung này và được rất nhiều bà con thôn xóm xác nhận đúng như ông Mạnh trình bày: phần lối đi này có nguồn gốc là đất của gia đình ông Mạnh sử dụng từ trước năm 1980 liên tục đến nay. Tuy nhiên, quan điểm của UBND xã Yên Viên tại văn bản số 74/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 không chấp nhận kiến nghị của ông Mạnh. Để xác minh đơn thư phản ánh của người dân, phóng viên đã đến UBND xã Yên Viên, UBND huyện Gia Lâm để thu thập thông tin.

Ngày 10/12/2018, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Yên Viên, làm việc với bà Quyên - Phó chủ tịch UBND xã Yên Viên và đặt lịch làm việc với người phát ngôn của UBND xã là ông Nguyễn Văn Kỷ. Tại buổi làm việc, phóng viên đã gửi những nội dung câu hỏi để UBND xã Yên Viên chuẩn bị trước.

Ngày 11/12/2018, phóng viên Thời báo làng nghề Việt điện thoại cho ông Nguyễn Văn Kỷ - Chủ tịch UBND xã Yên Viên để đặt lịch làm việc. Thay vì thông báo lịch làm việc cho phóng viên, ông Kỷ đùn đẩy trách nhiệm cung cấp thông tin Báo chí cho cán bộ địa chính, và yêu cầu phóng viên, nếu muốn được Chủ tịch UBND xã Yên Viên tiếp thì phải có giấy giới thiệu của UBND huyện Gia Lâm.

Nội dung phóng viên làm việc liên quan đến việc cấp GCN quyền sử dụng đất của người dân, những câu hỏi đã được phóng viên gửi trước cho lãnh đạo UBND xã Yên Viên để chuẩn bị trả lời. Đây là việc cấp GCN quyền sử dụng đất thông thường, không thuộc các nội dung thông tin bị từ chối cung cấp theo quy định và hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND xã Yên Viên. Vậy mà ông Nguyễn Văn Kỷ - Chủ tịch UBND xã Yên Viên vẫn cố tình đùn đẩy trách nhiệm phát ngôn và không cung cấp thông tin cho phóng viên.  Liệu với cách làm việc vô trách nhiệm như vậy người dân đến làm việc với lãnh đạo xã Yên Viên sẽ khó khăn như thế nào?
Bài và ảnh Quang Trung
 
Theo quy định của Luật Báo Chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính Phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, thì trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp xã là Chủ tịch UBND. Cụ thể: Tại Điều 3 của Nghị định 09: Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nêu rõ: “3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”. Ngoài ra, các quy định nêu trên cũng không có bất cứ quy định nào có nội dung rằng trước khi cơ quan Báo chí đến làm việc, thu thập thông tin tại UBND cấp xã phải có giấy giới thiệu của UBND huyện.