$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 27-04-2017 | 15:08GMT+7

Bệnh viện Đa khoa TX Phổ Yên (Thái Nguyên): Địa chỉ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân toàn diện

TBV - Để phát huy những thành tựu đạt được, trong những năm qua, cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa TX. Phổ Yên luôn quyết tâm thực hiện đổi mới về căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, khắc ghi lời dạy của Bác “Thầy thuốc như mẹ hiền” và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Nỗ lực nâng cao chất lượng

Bệnh viện Đa khoa TX. Phổ Yên là bệnh viện hạng 3 và trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Số lượng cán bộ viên chức và hợp đồng là 116 người. Trang thiết bị được tăng cường để cải thiện công tác khám chữa bệnh.

Công tác khám chữa bệnh với quy mô là 118 giường bệnh trong quý đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh là 144,16%. Các hoạt động chuyên môn vẫn được duy trì tốt không để xảy ra sai sót lớn nào. Trình độ chuyên môn luôn được chú trọng nên đã tăng cường công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức mặc dù trong điều kiện rất thiếu hụt về lực lượng bác sỹ…và các hoạt động công tác xây dựng, quản lý quản trị và công nghệ thông tin… đều hoàn thành tốt trong quý I năm 2017. 
 

 

Công tác chuyên môn luôn được chú trọng nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ và y đức cho đội ngũ cán bộ viên chức, trang thiết bị được tăng cường cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ  được giao giúp cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những yếu kém.

Đặc biệt, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Ban giám đốc đã có chương trình chỉ đạo cụ thể sát với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên đảng viên và cán bộ, viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với 100% cán bộ viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí luôn có ý thức xây dựng đơn vị tốt.

Đẩy mạnh khám chữa bệnh cho nhân dân

Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong quý II tại Bệnh viện được đẩy mạnh về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cố gắng thực hiện được những kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật để giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và người nhà phải chuyển viện và giảm tải cho tuyến trên và tăng nguồn thu cho đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc các quy chế của bệnh viện trong khám chữa bệnh và các quy trình kỹ thuật hạn chế thấp nhất các sai sót. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực: ngoại, sản, cấp cứu và sử dụng thành tạo các máy móc trang thiết bị. Bên cạnh đó, cải tiến chất lượng của điều dưỡng chăm sóc, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh,…

Cùng với đó, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp lại các khu vực làm việc để giảm bớt phiền hà cho bệnh nhân phải đi lại nhiều, cải tiến khu vực khám bệnh để bệnh nhân không phải chờ đợi lâu. Chú trọng việc nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhằm đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân cho đội ngũ cán bộ viên chức gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến hành vi vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến bệnh nhân và uy tín của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, đương lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan.

Năm 2017, Bệnh viện Đa khoa TX. Phổ Yên (Thái Nguyên) về cơ sở vật chất khang trang, trang tiết bị được bổ sung, nhân lực được tăng cường. Các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa bệnh trong quý I năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhìn chung hoạt động của bệnh viện có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên hoạt động của bệnh viện cũng còn những hạn chế và khó khăn về cơ chế tự chủ sẽ là một thách thức đối với đơn vị, nếu không có sự cố gắng vươn lên về chất lượng khám chữa bệnh nhằm thu hút bệnh nhân, tăng nguồn thu sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức và những khó khăn khác về chuyên môn bệnh viện cũng phải nỗ lực trong thời gian tới.
Thủy Sơn - Cửu Long