$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Năm 2017 đi qua với những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, đối ngoại và đặc biệt là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được ví như một cái “lò đang nóng” đến mức mà “củi tươi cho vào cũng cháy”. Đất nước đang đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 trong niềm tin vào sự lãnh đạo của...
TBV - Theo các nhà phân tích, triển vọng kinh tế thế giới năm 2017 dự báo sẽ được cải thiện với mức tăng GDP dự kiến đạt trên 3%.