$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của Báo Thời báo Làng nghề Việt và của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng năm 2018; hướng đến kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Báo Thời báo Làng nghề Việt kết hợp Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng tổ chức chuyến công...
TBV - Cách đây 05 năm Thời báo Làng nghề Việt ra số báo đầu tiên. 05 năm qua, Thời báo Làng nghề Việt đã góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, đồng hành và là tiếng nói của...