$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Vài năm trở lại đây, Bộ NNPTNT đang thúc đẩy mạnh việc sản xuất và sử dụng phân hữu cơ nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ.
TBV - Để đạt mục tiêu năm 2018, ngành hàng thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu (XK) 9 tỷ USD, Bộ NN&PTNT và cộng đồng DN thủy sản đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mở rộng thị trường.
TBV - Ngày 2/3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.
TBV - Hội thảo được Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp tổ chức cùng UBND TP. Hà Nội ngày 25/09/2017 nhằm gợi mở, đề xuất những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng nhằm xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản hiện đại, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với thực tế tại Việt Nam. Chương trình...