$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Tối 12/1 (theo giờ Việt Nam), 8,5 triệu cử tri Cộng hòa Séc đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, vị trí tổng thống Séc được bầu thông qua bầu cử toàn dân chứ phải bằng hình thức bỏ phiếu tại Quốc hội.