$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Trung bình, mùa nước nổi ở miền Tây kéo dài khoảng 3 tháng, không những mang lại phù sa cho ruộng đồng mà còn có cả nguồn lợi thủy sản như cá, tôm, cua, rắn...đáng kể. Tuy nhiên, đáng ngại vài năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản mùa nước nổi cứ ít dần...