$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Liên Ninh, tỷ lệ 1/500 tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.
TBV - Ngày 21/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với huyện Mê Linh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
TBV - Ngày 29/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.
TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.