$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 12/6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã công bố danh sách Ban giám khảo và danh sách 30 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Nam của cuộc thi.
TBV - Qua đợt sơ tuyển và tiếp thu các ý kiến phản hồi, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4769/QĐ-BCT phê duyệt danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín". Theo đó, 310 doanh nghiệp, tương đương với 324 lượt doanh nghiệp theo ngành hàng cụ thể lọt vào danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2015".