$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Xác định công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành và đoàn thể huyện Ninh Phước luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phư...
TBV - Thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Những năm qua, Cao Bằng đã đạt những kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất. Tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
TBV - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
TBV - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tại Long An luôn được tỉnh, các địa phương trong tỉnh quan tâm. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp đào tạo nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐNT, tăng tỷ lệ LĐ qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo,..
TBV - Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho LĐNT, tạo điều kiện thuận lợi cho LĐNT sau đào tạo nghề có cơ hội tìm việc làm.
TBV - Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP. Cần Thơ” năm 2018. Mục tiêu sẽ có trên 79% lao động có việc làm sau học nghề. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn thành phố từ 53,8% (cuối năm 2017) lên 55,3% (cuối năm 2018)…
TBV - Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Khánh phấn đấu đào tạo 70 lớp với hơn 2.000 học viên. Tập trung vào các nghề may công nghiệp, đan bèo bồng, bẹ chuối, cói xuất khẩu, nuôi gà, trồng nấm, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho xây dựng nông thôn mới.
TBV - Qua 7 năm thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng cho người lao động tham gia học nghề, tiếp cận với những kiến thức mới, những ngành nghề...
TBV - Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã đào tạo nghề cho trên 30.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo đạt hơn 70%.
TBV - Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; đồng thời, xây dựng Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
TBV - Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả rà soát hiện trạng tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,25 tiêu chí/xã.
TBV - Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả như mục tiêu đặt ra...
TBV - Thời gian qua, với nhiều giải pháp được thực hiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên TP. Sóc Trăng đã thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn học nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, cũng như góp phần nâng cao dân trí.
TBV - Thực hiện chính sách phát triển kinh tế biển của Trung ương và của tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt là phát triển nghề cá đã tạo nên những thay đổi đáng kể từ việc làm đến đời sống của đại đa số người dân các xã vùng biển trong tỉnh. Góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến đó phải kể đến chính...
TBV - Năm 2017, tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 1.262 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 7.300 lượt người, trong đó 3.515 người làm việc trong tỉnh, 2.058 người làm việc ngoài tỉnh và 560 lao động làm việc ở nước ngoài.
TBV - Năm 2017, là năm đầu tiên thực hiện việc thống nhất đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo quy định. Do đó, công tác tuyển sinh của các trường khá thuận lợi, các trường cao đẳng, trung cấp (trừ trường ngoài công lập) đều tuyển sinh đạt và vượt so với chỉ...
TBV - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được tỉnh, các địa phương trong tỉnh quan tâm. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp đào tạo nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐNT, tăng tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo...
TBV - Ông Hà Quang Thịnh, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hớn Quản cho biết: “UBND huyện luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực.
TBV - Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017 – 2020, trong năm 2018, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch phân bổ 4,7 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
TBV - Những năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Thái Bình) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khuyến công phục vụ đào tạo nghề cho người lao động. qua đó góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cho người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây...