$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chiều 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 với kết quả gần 20.000 học sinh rớt lớp 10 công lập
TBV - Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 năm nay của TPHCM có thể giảm nhẹ so với năm trước.