$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Hôm nay, 11/7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Tuy phổ điểm năm nay thấp hơn năm trước nhưng dự báo tỉ lệ tốt nghiệp vẫn rất cao
TBV - Dù đã xuất hiện điểm 10 nhưng phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 nằm ở mức trung bình. Dự kiến điểm chuẩn ĐH năm nay giảm khá nhiều