$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Vừa qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Những mô hình, cách làm hay về PBGDPL đã được các đơn vị chia sẻ tại hội thảo.