$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Vừa qua, UBND Đà Nẵng cùng Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công và đề xuất nâng cao giải pháp khuyến công của TP. Đà Nẵng trong thời gian đến, đánh giá hoạt động khuyến công của TP. Đà Nẵng trong thời gian qua.
TBV - Trong những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh...
TBV - Doanh nghiệp CNNT tỉnh Tây Ninh hầu hết có quy mô vừa và nhỏ; năng lực về vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường còn rất hạn chế, trong khi đó lại là lực lượng nòng cốt cho phát triển ngành. Để khuyến khích khu vực DN này phát triển, những năm qua, khuyến công Tây Ninh đã triển khai nhiều...
TBV - Ninh Thuận là một trong những địa phương có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề, hoạt động theo các ngành nghề như: Chế biến nông sản, nước mắm, rượu nho, dệt thổ cẩm, gốm, may công nghiệp, sản xuất nước đá, đồ gỗ mỹ nghệ...
TBV - Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2017 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng cao.
TBV - Đẩy mạnh công tác tiếp cận doanh nghiệp, theo dõi, đánh giá tình hình để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về đầu tư, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, phát triển thị trường… là những thành tích đáng ghi...
TBV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Kạn xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là cầu nối giữa cơ sở CNNT với các cơ quan quản lý nhà nước về khuyến công,...
TBV - Xác định công tác đào tạo nghề, truyền nghề là một trong những nội dung chủ yếu của hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh.