$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ninh Thuận là một trong những địa phương có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề, hoạt động theo các ngành nghề như: Chế biến nông sản, nước mắm, rượu nho, dệt thổ cẩm, gốm, may công nghiệp, sản xuất nước đá, đồ gỗ mỹ nghệ...
TBV - Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2017 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng cao.
TBV - Đẩy mạnh công tác tiếp cận doanh nghiệp, theo dõi, đánh giá tình hình để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về đầu tư, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, phát triển thị trường… là những thành tích đáng ghi...
TBV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Kạn xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là cầu nối giữa cơ sở CNNT với các cơ quan quản lý nhà nước về khuyến công,...
TBV - Xác định công tác đào tạo nghề, truyền nghề là một trong những nội dung chủ yếu của hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh.