$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Liên Ninh, tỷ lệ 1/500 tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.
TBV - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được huyện Thanh Trì(Hà Nội) quan tâm chỉ đạo. Vì vậy, ý thức về bảo vệ môi trường của cơ sở, doanh nghiệp và người dân ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
TBV - Sáng nay, 26/10, huyện Thanh Trì tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.