$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Liên Ninh, tỷ lệ 1/500 tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.
TBV - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được huyện Thanh Trì(Hà Nội) quan tâm chỉ đạo. Vì vậy, ý thức về bảo vệ môi trường của cơ sở, doanh nghiệp và người dân ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.