$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Khánh phấn đấu đào tạo 70 lớp với hơn 2.000 học viên. Tập trung vào các nghề may công nghiệp, đan bèo bồng, bẹ chuối, cói xuất khẩu, nuôi gà, trồng nấm, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho xây dựng nông thôn mới.