$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Việt Nam còn là đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện qua các lễ hội truyền thống diễn ra trên khắp cả nước. Có thể nói, lễ hội truyền thống Việt Nam vào tháng 6 âm lịch có một số lễ hội đặc sắc sau đây. Tất cả đều mang đậm...