$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Theo khảo sát của phóng viên, giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu lớn trong ngày hôm nay vẫn chưa thể phục hồi do nhu cầu thị trường thấp, tiêu giá rẻ từ Sri Lanka vẫn tiếp tục được Ấn Độ mua nhiều. Theo đó, giá tiêu hôm nay 6.10 nhiều nơi đã giảm về mức 80.000 đồng/kg, thấp nhất trong khoảng 2 tháng qu...