$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ðặc trưng của sản phẩm bạc Ðồng Xâm là sự điêu luyện tinh tế và hoàn hảo tới mức tối đa. Có thể nói rằng tài năng và tính cẩn trọng của nghệ nhân bạc Ðồng Xâm đã và đang có thể đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng đồ chạm bạc vàng của những khách hàng khó tính và am tường nghệ thuật.