$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Đi dọc theo quốc lộ 1 khoảng 18km, quá ga Thường Tín rẽ phải, vượt qua cầu Chiếc là tới làng Trát Cầu, thôn Tiền Phong, huyện Thường Tín là làng nghề thuộc đất trăm nghề Hà Tây trong đó nổi tiếng với nghề làm chăn ga gối đệm.