$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Người mà chúng tôi đang nhắc đến chính là Nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc (sinh năm 1962) tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Ông là một trong hai nghệ nhân nhân dân trên cả nước thuộc lĩnh vực điêu khắc gỗ.
TBV - Ban tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi viết về “ Làng nghề - nghệ nhân hội nhập và phát triển” trên Thời báo Làng nghề Việt với nội dung cụ thể như sau: