$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 11/10, tại Công viên Thống Nhất, UBND TP Hà Nội đã tổ chức khai mạc “Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018” nhằm giới thiệu, quảng bá nghệ thuật ẩm thực với những món ăn nổi tiếng đất Hà Thành.
TBV - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7-10 tại Công viên Thống nhất.