$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 15/5/2018 vừa qua, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nghề làm đẹp trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đó là sự ra đời của Ban Phun thêu thẩm mỹ Việt Nam thuộc Hội đào tạo phát triển nghề làm đẹp Việt Nam. Ban cũng lấy ngày 15/5 hàng năm làm ngày sinh nhật Ban phun thêu thẩm mỹ...
TBV - Vào 3h chiều ngày 15/5/2018 hôm nay, Hội đào tạo phát triển nghề làm đẹp Việt Nam thuộc Hiệp hội Giáo dục nghề và Nghề công tác xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) sẽ tổ chức lễ ra mắt Ban phun thêu thẩm mỹ Việt Nam - Ban Hội chính thống của Nhà nước tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã...