$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Sau khi cho thuê 25 xe ô tô tự lái, ông Đặng Xuân Vinh phải tự mình đi tìm lại tài sản bởi 25 xe ô tô đã bị khách thuê chiếm đoạt và tẩu tán khắp nơi trong cả nước.
TBV - Bà Cao Thị Lý đã dùng thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm hơn đoạt 300.000kg cà phê nhân xô giá trị lên tới hơn 14 tỷ đồng của Công ty TNHH Cúc Hồng tại Đắk Nông.