$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bà Cao Thị Lý đã dùng thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm hơn đoạt 300.000kg cà phê nhân xô giá trị lên tới hơn 14 tỷ đồng của Công ty TNHH Cúc Hồng tại Đắk Nông.