$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bão số 10 được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vào ngày 15/9. Trước khi đổ bộ vào khu vực này, bão số 10 liên tục tăng cấp.
TBV - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay 11/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.