$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TBV - Nhiệt độ miền Bắc đang nhích chậm, trời hửng nắng về trưa, chiều, riêng vùng núi cao vẫn rét dưới 5 độ.