$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng tối và đêm ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ nhiệt độ giảm trong 3 ngày sau đó trời ấm trở lại.