$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Có thể nói các món giải nhiệt mới ở Sài Gòn đều là những món được cả hình thức lẫn nội dung.
TBV - Không chỉ là món giải nhiệt, hoa quả dầm hay caramel thập cẩm còn vô cùng màu sắc, rất hợp để "câu like, sống ảo".