$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 11/9, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cơ quan ra quyết định chính trị quan trọng trong liên minh, đã ấn định thời điểm tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10 tới.
TBV - Ngày 26/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố chiến lược mới mang tên “Sức mạnh không quân chung (JAP)."